Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!
Razem pokonamy kryzys!
Warszawa, Polska
+48 22 299 09 60
(9:00 - 17:00)

Tarcza Antykryzysowa 3.0 podpisana przez Prezydenta RP

Prezydent RP w dniu 15 maja 2020 r. podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jest to już 3 ustawa mająca na celu złagodzenie skutków pandemii COVID-19. Ustawa weszła w życie 16 maja 2020 r. i wprowadziła kilka zmian dla przedsiębiorców.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie zwolnienia z opłaconych już składek za kwiecień i maj 2020 r. dla firm, które osiągnęły w kwietniu przychód wyższy niż 15.681 zł, ale ich dochód jest niższy niż 7.000 zł. Jest to istotna zmiana z punktu widzenia przedsiębiorców których przychód znacznie różnił się od dochodu. W Tarczy 1.0 uprawnionymi do zwolnienia byli przedsiębiorcy, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczenia mniej niż 10 pracowników. Następnie Tarcza 2.0 wprowadziła możliwość zwolnienia przedsiębiorców którzy zgłosili na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 50 pracowników z 50% wysokości opłacanych składek. Każdorazowo kluczowym kryterium było także wykazanie przychód na poziomie niższym niż 15.681 zł.

Wniosek o zwolnienia z opłacania składek ZUS za kwiecień i maj 2020 r. mogą złożyć także samozatrudnieni korzystający z sześciomiesięcznej Ulgi na start. Warunkiem zwolnienia jest osiągniecie w kwietniu przychodu nie większego niż 15.681 zł lub w przypadku przekroczenia tej kwoty, osiągnięcie dochodu niższego niż 7.000 zł. Wcześniej osoby te nie mogły wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS.

Ustawa wprowadziła także zmiany dotyczące świadczenia postojowego dla samozatrudnionych. Ubiegać się o nie mogą także przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.