Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!
Razem pokonamy kryzys!
Warszawa, Polska
+48 22 299 09 60
(9:00 - 17:00)

Dotacja na kapitał obrotowy

Do kogo adresowana jest ta forma wsparcia? 
Celem subwencji PARP jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19:

1) znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 2 rozp. nr 651/2014,
2) znaleźli się w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Jak ustalić, że jesteś średnim przedsiębiorcą?
Średnie przedsiębiorstwo, które ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które:
- zatrudnia mniej niż 250 pracowników,
- roczny obrót przedsiębiorstwa nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
UWAGA! Przy obliczeniu tych wartości uwzględniamy powiązania łączące przedsiębiorcę z innymi podmiotami.
Jak ustalić, czy jesteś w trudnej sytuacji?
Dokonaj analizy danych finansowych wg stanu na koniec 2019 r.:
- sumuj kapitał podstawowy, własny, zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe i odnieś do sumy strat z lat ubiegłych i z roku 2019 r.;
- jeśli firma istnieje od ponad trzech lat, jej skumulowane straty (jeśli występują) przekraczają połowę kwoty kapitałów
- podlegasz postępowaniu w związku z niewypłacalnością, likwidacyjnemu, upadłościowemu lub rozwiązaniu / wykreśleniu z rejestru;
- otrzymałeś pomoc na ratowanie i na koniec 2019 r. nie spłaciłeś pożyczki lub nie zakończyłeś umowy o gwarancję lub - otrzymałeś pomoc na restrukturyzację i na koniec 2019 r. restrukturyzacja nie została zakończona;
- wartość zobowiązań pieniężnych firmy przekracza wartość jej majątku przez okres dłuższy niż 24 miesiące.
Parametry finansowania
Maksymalne dofinansowanie to 429 827 zł (dostajesz finansowanie na 100% kosztów)
Dotacja wynosi 100%. Firma nie musi wykazywać żadnego wkładu finansowego. Wielkość dotacji zależy od liczby zatrudnianych pracowników.
Wysokość finansowania uzależniona od:
- liczby zatrudnionych pracowników (FTE) – max 250 pracowników,
- liczby miesięcy w których potrzebujesz wsparcia (max 3 miesiące).
Dofinansowanie ustalane jest, jako iloczyn stawki jednostkowej wyliczonej na podstawie wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie (FTE) i liczby miesięcy, w których potrzebujesz finansowania kapitału obrotowego.
Na jakie cele będzie można przeznaczyć środki z dotacji płynnościowych?
Dotację będzie można przeznaczyć na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19. Min. moga to być np. opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów, ubezpieczenie działalności i wiele wiele innych.
Kiedy zostanie uruchomiony nabór wniosków?
Ogłoszenie naboru wniosków już nastąpiło. Nabór staruje 15.06.2020 i potrwa do wyczerpania środków. Sądząc po dużym zainteresowaniu firm nastąpi to bardzo szybko.
Chcesz uzyskać Dotację na Kapitał Obrotowy? Chętnie Ci pomożemy! Skontaktuj się z nami żeby odebrać bezpłatną usługę doradczą realizowaną zdalnie - przez telefon bądź Skype. Pamiętej, że jest ona zupełnie niezobowiązująca i całkowicie darmowa - bez żadnych haczyków!