Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!
Razem pokonamy kryzys!
Warszawa, Polska
+48 22 299 09 60
(9:00 - 17:00)

Dostałeś wypowiedzenie umowy o pracę?
Uzyskaj naszą pomoc!

Utrata pracy to jedno z najbardziej stresujących doświadczeń życiowych

W marcu nastąpiła pierwsza fala zwolnień. Pracodawcy nie mają złudzeń - w obecnej sytuacji nie stać ich na utrzymanie wszystkich pracowników. Blisko połowa firm przebadanych na początku kwietnia przez Polski Instytut Ekonomiczny planuje obniżyć swoim pracownikom pensje, a 28% przedsiębiorstw szykuje zwolnienia.
Prawda jest taka że zwolnienie może dotknąć każdego z Nas w najbardziej nieoczekiwanej sytuacji. Dzisiaj kiedy jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przewidywał tak ciężkiej sytuacji na rynku pracy, pracownik musi być przede wszystkim świadomy swoich praw, które gwarantuje mu Kodeks pracy. Tarcza antykryzysowa poprzez różne formy wsparcia daje możliwości pracodawcom na ochronę miejsc pracy, niestety nie dla wszystkich pracodawców rozwiązania, które daje „Tarcza” są optymalnymi. Niekiedy założenia biznesowe czy polityka firmy zakłada rozwiązania najbardziej drastyczne czyli zwalnianie pracowników.
Nasi eksperci doradzają zwolnionym pracownikom oraz reprezentują ich interesy w sporach z pracodawcami. Zadaniem naszych ekspertów jest przeanalizowanie sytuacji prawnej pracownika, który został zwolniony, a następnie przekazanie mu wszystkich wiedzy o przysługujących mu prawach i nakreślenie strategii działania w relacji z pracodawcą.
Wartym zaznaczenia jest że przez epidemię koronawirusa niektórzy pracodawcy proponują albo wręcz podsuwają pracownikom do podpisania rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
Zdaniem naszych ekspertów z punktu widzenia pracownika jest to korzystne np. w sytuacji, gdzie porozumiał się już z innym pracodawcą i ma zagwarantowaną tam pracę lub grozi mu po prostu zwolnienie dyscyplinarne. W innym wypadku po pierwsze pracownik, który rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron, nie będzie mógł przez okres 6 miesięcy od daty rozwiązania umowy pobierać zasiłku dla bezrobotnych, po wtóre jeżeli w rozwiązaniu znajdą się odpowiednie zapisy, może on również stracić okres wypowiedzenia, odprawę, ekwiwalent urlopowy i inne przysługujące mu korzyści.
W związku z powyższym już teraz zaprezentujemy Ci prawa pracownicze, zwolnionego pracownika, które są najczęstszymi jakie występują gdy pracujesz na etacie, i które zależą m.in. od rodzaju umowy o pracę jaką miałeś zawartą czy od przyczyny jej rozwiązania.

Przyczyna zwolnienia

Pamiętaj że pracodawca zgodnie z art. 30 § 4 kodeksu pracy ma obowiązek wskazać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Podanie niedostatecznie ważnego uzasadnienia może skutkować koniecznością wypłaty odszkodowania lub ponownego przyjęcia pracownika.
W przypadku gdy rozwiązano umowę o pracę na czas określony, pracodawca nie ma obowiązku podawać takiej przyczyny.

Odwołanie się od decyzji pracodawcy

Pamiętaj że zawsze niezależnie od rodzaju umowy masz prawo złożyć odwołanie do sądu pracy, jeśli uważasz, że zostałeś niesłusznie zwolniony lub sądzisz, że pracodawca dopuścił się naruszenia przepisów kodeksu pracy. Ważne, żebyś zrobił to w terminie 21 dni od chwili otrzymania wypowiedzenia.

Odszkodowanie

Jeśli sąd stwierdzi, że zostałeś bezprawnie zwolniony, zostaniesz przywrócony do pracy lub otrzymasz odszkodowanie. Wysokość świadczenia stanowi równowartość wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy.
W realiach obecnej sytuacji na rynku pracy, pracodawca może zlikwidować poszczególne stanowiska pracy, powołując się na okoliczność zmniejszenia zatrudnienia z powodu negatywnych skutków epidemii koronawirusa. Dokonując jednak likwidacji stanowisk pracy, trzeba jednak pamiętać o wymogach formalnych, m.in. o kryteriach doboru pracownika do zwolnienia przy likwidacji jednego z wielu takich samych stanowisk. Kryteria te powinny być obiektywne i sprawiedliwe, muszą np. uwzględniać staż pracy, wykształcenie oraz doświadczenie.
Dlaczego o tym wspominamy ? Pracownik, którego pracodawca wytypował do zwolnienia bez zachowania zasady równego traktowania, może dochodzić w sądzie odszkodowania z tego tytułu.
Taki Pracownik, ma prawo dochodzić odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Odprawa pieniężna

Prawo do odprawy pieniężnej przysługuje Ci m.in. wtedy, gdy rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. Chodzi np. o likwidację zakładu pracy czy likwidację samego stanowiska pracy. Na świadczenie mogą liczyć wyłącznie osoby zatrudnione u pracodawcy, w którego pracuje co najmniej 20 osób.
Pracownik, który utracił pracę w wyniku redukcji zatrudnienia, ma prawo do odprawy pieniężnej. Jej wysokość zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i jest równa:
- jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
- dwumiesięcznemu wynagrodzeniu, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
- trzymiesięcznemu wynagrodzeniu, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy dłużej niż 8 lat.
Pamiętaj że odprawa przysługuje niezależnie od rodzaju umowy o pracę.

Korzystanie z zaległego urlopu lub wypłata ekwiwalentu

W okresie wypowiedzenia pracodawca powinien udzielić Ci zaległego urlopu. Jeśli to niemożliwe, musi wypłacić ekwiwalent urlopowy

Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy w okresie wypowiedzenia

Pracodawca ma prawo zwolnić Cię z obowiązku świadczenia pracy, bez możliwości odwołania. W tym czasie możesz podjąć inną, dowolną aktywność zawodową. Jeśli wcześniej nie skorzystałeś z zaległego urlopu, przysługuje Ci ekwiwalent.

Co zyskasz dzięki naszej pomocy?

Pomożemy Ci przeanalizować Twoją sytuację.
Przedstawimy Ci wszystkie możliwe prawa wynikające z obowiązujących przepisów oraz zarekomendujemy optymalne dla Ciebie rozwiązania.
Możemy rozpocząć negocjacje z Twoim pracodawcą w celu wynegocjowania dla Ciebie korzystniejszych warunków odejścia z pracy.
Pomożemy Ci sporządzić odwołanie od wypowiedzenia.
Możemy również zgłosić Twoją sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.
Dajemy możliwość pełnej reprezentacji Twoich interesów w postępowaniu sądowym na wypadek braku osiągnięcia satysfakcjonującego dla Ciebie rozwiązania.
Powierzając nam sprawę, zapewnisz sobie możliwość współpracy z ekspertami w dziedzinie prawa pracy i sporów pracowniczych, którzy posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie odpowiedzą Ci w sposób jasny i merytoryczny na Twoje pytania.
Chcesz uzyskać bezpłatne wsparcie? Chętnie Ci pomożemy! Skontaktuj się z nami żeby odebrać bezpłatną usługę doradczą realizowaną zdalnie - przez telefon bądź Skype. Pamiętej, że jest ona zupełnie niezobowiązująca i całkowicie darmowa - bez żadnych haczyków!