fbpx
AntykryzysowiAntykryzysowiAntykryzysowi
Razem pokonamy kryzys!
Warszawa, Polska
+48 22 299 09 60
(9:00 - 17:00)

Dotacja na kapitał obrotowy – Województwo Podlaskie

Informacje ogólne
Bezzwrotne granty dla samozatrudnionych, mikro i małych firm z województwa podlaskiego w wysokości od ponad 23,5 tys. zł do ponad 164,7 tys. zł. Wsparcie to przeznaczone jest dla firm, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19 i w związku z pandemią znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie to 35 000 000,00 PLN
Termin, od którego można składać wnioski to 22.06.2020 r. od godz. 8:00
Termin, do którego można składać wnioski to 30.06.2020 r. do godz. 15:30 lub do zamknięcia naboru w związku z przekroczeniem 100% alokacji
Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014) oraz dostarczenie 2 egzemplarzy wniosku w wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości.
Warunki jakie trzeba spełnić aby móc starać się o bezzwrotną dotację
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są mikro (w tym samo zatrudnieni) i małe przedsiębiorstwa:
- które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.; ale po tym dniu znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej w związku wystąpieniem pandemii COVID-19;
- firmy te muszą udowodnić, że w czasie pandemii koronawirusa odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany właśnie gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19;
- prowadziły działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019;
- według stanu na dzień składania wniosku prowadziły działalność gospodarczą;
- posiadają siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego, a także faktycznie prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego;
- nie można zalegać z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia finansowania.
Co dokładnie można zyskać dzięki bezzwrotnej dotacji
Dzięki tej formie pomocy możesz uzyskać bezzwrotną dotację dla mikro i małych przedsiębiorców która zależeć będzie od liczby zatrudnionych pracowników.
Co istotne, dotacja przysługiwać będzie również osobom samozatrudniomym. Miesięczna wartość dotacji dla osoby samozatrudnionej wyniesie 7 845,11 zł.
Z kolei firma zatrudniająca np. 5 pracowników może wnioskować o miesięczną dotację o wartości 19 216,52 zł miesięcznie.
Bezzwrotna dotacja wypłacana będzie przez 3 miesiące. Oznacza to, że całkowita wartość dotacji dla:
- osoby samozatrudnionej - wyniesie 23 535,33 zł,
- firmy zatrudniającej 5 pracowników – wyniesie 52 626,60 zł
Na co można przeznaczyć otrzymaną dotację
zakup towarów lub materiałów do produkcji,
opłaty związane z prowadzeniem firmy, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie), spłata rat kredytów, leasingu,
usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych, usługi ochrony i monitoringu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis, zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników, zakup ochronnej odzieży służbowej,
utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej,
usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.,
zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych,
ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.
Jak wygląda proces aplikowania o tę formę pomocy
KROK 1. Jeśli jeszcze nie masz – ściągnij i zainstaluj aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020
KROK 2. Przeczytaj wniosek o grant i zapoznaj się z listą niezbędnych załączników
KROK 3. Wypełnij wniosek o grant online. Uzasadnij, podając w nim właściwe dane, że Twoje przychody ze sprzedaży w czasie pandemii Covid – 19 spadły co najmniej o 30 proc. oraz że znalazłeś się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Wypełniaj wniosek uważnie, nie popełniając błędów w pisowni czy wyliczeniach! Jest to najważniejsza część wniosku w której musisz przekonać że to Tobie należy się bezzwrotna dotacja.
KROK 4. Wylicz przysługującą Ci kwotę wsparcia na podstawie metodologii zawartej w Regulaminie
KROK 5. Złóż elektronicznie (online) wniosek przy użyciu Generatora Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 w aktualnej na dzień składania wniosku wersji.
KROK 6. Czekaj na informację o tym, czy grant został Ci przyznany
KROK 7. Podpisz umowę dotyczącą przyznania Ci grantu.
KROK 8. Skorzystaj z pieniędzy przyznanych w ramach grantu
KROK 9. Prowadź wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków rozliczanych z przyznanego grantu!v
Co zyskasz dzięki naszej pomocy?
sprawdzimy czy masz szansę otrzymać bezzwrotną dotację
powiemy Ci krok po kroku co musisz zrobić aby móc złożyć wniosek
wypełnimy Ci wniosek o dofinansowanie w celu uzyskania bezzwrotnej dotacji
dokonamy szczegółowej analizy Twojej sytuacji po czym napiszemy uzasadnienie wniosku uwzględniające branżę którą reprezentujesz oraz wyliczymy przysługującą Ci kwotę wsparcia na podstawie metodologii zawartej w Regulaminie
omówimy poszczególne punkty umowy dotyczącej przyznania Ci grantu, gdzie zwrócimy Ci uwagę na obowiązki wynikające z tej umowy, których niedotrzymanie może spowodować konieczność zwrotu dotacji
udzielimy Ci również wsparcia merytorycznego w przypadku odrzucenia Twojego wniosku czy odmowy udzielenia dofinansowania w takim przypadku dokonamy indywidualnej oceny treści decyzji i zaproponujemy ewentualne rozwiązania
Dajemy możliwość pełnej reprezentacji Twoich interesów na etapie przedsądowego postępowania odwoławczego (złożenie protestu) oraz postępowania przed Sądami Administracyjnymi (złożenie skargi)
[ NABÓR ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY ]