fbpx
AntykryzysowiAntykryzysowiAntykryzysowi
Razem pokonamy kryzys!
Warszawa, Polska
+48 22 299 09 60
(9:00 - 17:00)

Pożyczka dla samozatrudnionych

Jakie warunki trzeba spełnić aby ubiegać się o tę pomoc?
o pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
Ponadto, prowadziłeś działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
Co dokładnie można zyskać dzięki tej formie pomocy?
Zyskasz środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności do wysokości 5 000 zł.
Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku jedynie 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
Przykład: Wyobraź sobie że zaciągasz pożyczkę w dniu 30 kwietnia 2020 r. w kwocie 5000 zł. Chcesz skorzystać z 3-miesięcznej karencji i z 12-miesięcznego okresu spłaty. Zatem okres karencji trwa do 30 lipca 2020 r. Będziesz zatem spłacał zaciągniętą pożyczkę od 31 lipca 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Koszt pożyczki z tytułu oprocentowania to jedynie ok. 27 zł.
Pożyczka wraz z odsetkami na Twój wniosek podlega umorzeniu, pod warunkiem, że przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będziesz prowadzić działalność gospodarczą.
Jak wygląda proces aplikowania o tę formę pomocy?
Pierwszym krokiem jest uzyskanie informacji na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, o ogłoszeniu przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy naboru wniosków.
Kolejnym krokiem jest konieczność sporządzenia wniosku o pożyczkę.
Wniosek o pożyczkę należy składać w Powiatowych Urzędach Pracy terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, po rozpoczęciu takiego ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.
Na podstawie wniosku i umowy w sprawie udzielenia pożyczki, Powiatowy Urząd Pracy (działający z upoważnienia Starosty) przekazuje niezwłocznie (nie dłużej niż dwa dni robocze) środki na rachunek wskazany przez mikroprzedsiębiorcę.
Co zyskasz dzięki naszej pomocy?
Pomożemy wypelnić Ci wniosek oraz omówimy poszczególne punkty umowy pożyczki
Dzięki temu zaoszczędzisz czas i energię na zapoznawanie się z warunkami umowy pożyczki.
W sposób jasny odpowiemy na Twoje wątpliwości i pytania związane z warunkami umowy pożyczki, procesem jej uzyskania, konsekwencjami braku terminowej spłaty oraz możliwościami jakie daje prawo w sytuacji zaistnienia tych konsekwencji.
Udzielimy Ci wsparcia merytorycznego w przypadku odrzucenia Twojego wniosku lub odmowy udzielenia pożyczki.
W takiej sytuacji dokonamy indywidualnej oceny treści decyzji i zaproponujemy możliwe rozwiązania.
Udzielimy Ci również wsparcia merytorycznego i pomocy w sytuacji zaistnienia konsekwencji prawnych związanych z wypowiedzeniem umowy czy brakiem terminowej spłaty pożyczki.
Dajemy możliwość pełnej reprezentacji Twoich interesów w postępowaniu przed Starostą.
Chcesz uzyskać pożyczkę dla samozatrudnionych? Chętnie Ci pomożemy! Skontaktuj się z nami, żeby odebrać bezpłatną usługę doradczą realizowaną zdalnie (przez telefon bądź Skype). Pamiętaj, że jest ona zupełnie niezobowiązująca i całkowicie darmowa - bez żadnych haczyków!