fbpx
AntykryzysowiAntykryzysowiAntykryzysowi
Razem pokonamy kryzys!
Warszawa, Polska
+48 22 299 09 60
(9:00 - 17:00)

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców

Jakie warunki trzeba spełnić aby ubiegać się o tę pomoc?
Ta forma pomocy adresowana jest do osób fizycznych, które wykonują umowy cywilnoprawne, tj. umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło.
Świadczenie postojowe przysługuje, Ci jeżeli w następstwie wprowadzenia stanu epidemii doszło do przestoju w prowadzonej przez zleceniodawcę lub zamawiającego działalności, z którymi miałeś zawartą umowę.
W związku z powyższym, nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z tego powodu.
Świadczenie postojowe przysługuje Ci, jeżeli miałeś zawartą umowę nie później niż w dniu 1.04.2020 r.
W przypadku, gdy miałeś zawartych więcej niż jedną umowę, to masz prawo tylko do jednego świadczenia postojowego.
Nie możesz mieć również innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Co dokładnie można zyskać dzięki tej formie pomocy?
Dzięki temu rodzajowi dofinansowania zyskasz maksymalnie 3-miesięczne świadczenie pieniężne w kwocie 2080 zł miesięcznie, które jest wolne od obciążeń na rzecz US i ZUS.
W przypadku, kiedy Twój przychód z umów nie przekracza 1300 zł miesięcznie, świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów.
Jednorazową wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.
Jak wygląda proces aplikowania o tę formę pomocy?
Proces aplikowania jest bardzo uproszczony i nie powinien sprawić Ci problemu. Wniosek o dofinansowanie do ZUS w Twoim imieniu składa zleceniodawca albo zamawiający.
Twój szef musi otrzymać od Ciebie oświadczenia, że nie podlegasz ubezpieczeniom ZUS z innego tytułu.
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.
Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.
Twój szef może przekazać wniosek:
- drogą elektroniczną przez PUE ZUS
- drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
- osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty.
Przyznane środki zostaną wypłacone bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.
Co zyskasz dzięki naszej pomocy?
Pomożemy Ci przeanalizować Twoją sytuację oraz dostosować optymalne dla Ciebie rozwiązania, nie tylko te związane z uzyskaniem świadczenia postojowego.
Pamiętaj również, że to Ty musisz wykazać inicjatywę w uzyskaniu tego rodzaju dofinansowania, gdyż jest ono przeznaczone wyłącznie dla Ciebie.
Pamiętaj zatem, że musisz zwrócić się z wnioskiem do swojego szefa, aby ten z kolei złożył do ZUS wniosek w Twoim imieniu.
Może być też tak, że szef nie będzie zainteresowany Twoją sprawą, ponieważ nie będzie miał czasu lub z innych przyczyn nie będzie chciał tego zrobić. Zawsze możesz przejąć inicjatywę, a my możemy Ci w tym pomóc.
Może się też również zdarzyć tak, że otrzymasz decyzję odmowną. Udzielimy Ci wtedy wsparcia merytorycznego, dokonując indywidualnej oceny treści decyzji i zaproponujemy ewentualne rozwiązania, włączając w to usługę napisanie odwołania do Sądu.
Chcesz uzyskać świadczenie postojowe dla Zleceniobiorców? Chętnie Ci pomożemy! Skontaktuj się z nami żeby odebrać bezpłatną usługę doradczą realizowaną zdalnie - przez telefon bądź Skype. Pamiętej, że jest ona zupełnie niezobowiązująca i całkowicie darmowa - bez żadnych haczyków!